Krajina břidlice

13.04.2021

Břidlicová stezka je veřejně přístupná přírodní expozice.

Měří přibližně 50 km a je rozdělena na pět vzájemně propojených tras a okruhů označených jako trasy A až E. Trasy spojují další naučné stezky a turistické cíle v Krajině břidlice. Stezka je určena pěším turistům i cyklistům.

krajinabridlice.cz